NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Od začátku měsíce září, probíhá rekonstrukce dětského hřiště. V první fázi byly odstraněny, některé původní hrací prvky, které již vykazovaly značné opotřebení. V zadní části hřiště za prodejnou byl přesunuto oplocení, aby byl zamezen přístup z této strany na hřiště. Tento prostor bude doplněn okrasnými křovinami. Oplocení okolo pískoviště bylo odstraněno a naopak byla zaplocena čelní část hřiště. I tento prostor bude dosázen okrasnými křovinami. V současné době byly nainstalovány nové hrací prvky, které zatím nejsou zcela zkompletovány. V pískovišti byl vyměněn písek a nyní začne probíhat úprava povrchu hřiště. Pokud bude počasí přát bude možné hřiště během čtrnácti dnů zpřístupnit veřejnosti.

V sobotu 10. října 2009 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaného dětského hřiště. Po přivítání přítomných rodičů a dětí a po krátkém proslovu starosty obce bylo hřiště zpřístupněno k užívání.

Z proslovu starosty citujeme:

Rekonstrukce dětského hřiště, které nyní předáváme dětem k užívání stála obec 197 tisíc korun. Obec na tuto rekonstrukci získala dotaci ve výši 137 tisíc korun, 60 tisíc doplatila obec z vlastního rozpočtu. Co se změnilo, v prvé řadě byl zamezen přístup na hřiště z prostoru za prodejnou a přední část hřiště byla nově zaplocena, pravá strana bude ještě dosázena keři, které zamezí vstup na hřiště, hlavně psům. Z původního hřiště zůstala v zadní části houpačka a ve přední pískoviště se skluzavkou. Novými prvky jsou dvoj houpačka, troj hrazda, a prolézačka s lezeckou stěnou, lezeckou sítí a skluzavkou. Celé hřiště bylo pokryto travním kobercem, který je polozátěžový. Nyní bych vás ještě seznámil se všemi, kteří se na rekonstrukci podíleli: Hlavním dodavatelem je firma Arboria s.r.o. pana Dalibora Vachulky. Herní prvky dodala firma Dřevovýroba František Smitka Přívětice 101, další velký podíl na rekonstrukci má podnikatel Tomáš Veselý ze Ždánic, dále podnikatel Jan Starý autodoprava též ze Ždánic, stavební firma Žídek Paťha Krymlov, stavební firma JSD invest David Smejkal ze Ždánic, ne malý podíl hlavně při sestavování herních prvků mají Jiří Krupička, Petr Stoš a Ondřej Rezek. Těmto všem patří náš dík za dílo, které máte před sebou. A na závěr ještě několik technických údajů: hřiště je určeno pro děti od 3 do 14 let do hmotnosti maximálně 50 kilogramů. Můžete být v klidu, hrací prvky po sestavení testoval Tomáš Veselý a ten má minimálně dvojnásobnou hmotnost a všechny hrací prvky obstály. Jinak pro děti do deseti let vstup povolen jen v doprovodu osoby starší 18 let. VSTUP NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ je dále zakázán se psy pod pokutou 2 tisíce korun. Tabulky s těmito příkazy a zákazy budou umístěny na oplocení během příštího týdne, momentálně jsou ve výrobě. Na závěr chci popřát všem dětem aby se jim tady líbilo, aby si zde užívali, a aby zde nedošlo k žádným úrazům. A nyní oficielně hřiště otevírám a prosím střihače, aby přestřihli poslední překážku před vstupem na hřiště.

You may also like...

Napsat komentář