FIRMY

David Smejkal – D.S. International Trading Co.
Ždánice 101
28163 Kostelec nad Černými Lesy

NYKOS a.s.

Ždánice  170
28163  Kostelec nad Čer.lesy
Tel.: 321796097
Fax:  321796097

e-mail:
nykos@mariuspedersen.cz

NYKOS a.s.

Zneškodňování odpadů  kategorie „O“ na řízených skládkách

Zneškodnění  odpadů  kategorie „N“ ve speciálních zařízeních určených  k úpravě, zpracování a  konečnému zneškodnění nebezpečných  druhů odpadů

Sběr  a svoz pevných odpadů  v nádobách od 70 do 1100 l Sběr a svoz pevných  odpadů velkoobjemovými kontejnery Front  Loader systém  – moderní systém svozu a sběru pevných odpadů

Systémy  odděleného  shromažďování odpadů s jejich následným využitím  – separace odpadů Zavádění a provoz  systémů  komplexního nakládání s odpady (způsobem odběr od místa  vzniku odpadu až  po konečné využití či zneškodnění odpadu) Systém  MP 97 –  bezpečný, hygienický a ekologický způsob nakládání  s odpady specifickými pro  zdravotnická zařízení í Poradenství,  konzultace, osvětová  činnost, administrativně legislativní služby v odpadovém  hospodářství 
Čištění a zimní  údržba komunikací