Category: Aktuality

Sběr železného šrotu

Sběr železného šrotu

Pozor sběr železného šrotu tuto sobotu !!! V sobotu 22.června 2024 budou od 9:00 hod. přistaveny kontejnery na svoz železa a to u rybníka a na rozcestí u Hartmanů. Do těchto kontejnerů odkládejte pouze železný šrot.  

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Nabídka pečovatelské služby Kouřim (zajištění odvozu k lékaři, zajištění a dovoz stravy, zajištění běžných nákupů, pomoc a podpora při chodu domácnosti a osobní hygieny, atd.). Bližší informace obdržíte na Ždánickém Obecním úřadě.

Čaroděknice 2024

Čaroděknice 2024

Čarodějnice v letošním roce, díky velkému větru proběhly bez hořící hranice. Ale na opékání buřtíků, klobásek a ostaních dobrot to nemělo vliv. I pivo a nealko šlo díky krásnému počasí na odbyt. Děkuji vešem, kteří se zúčastnili a doufám hezky pobavili.

Čerodějnice

Čerodějnice

Vážení spoluobčané vážené děti meteorologové v pondělí, jen den před tzv. pálením čarodějnic, rozšířili výstrahu před nebezpečím vzniku požárů v důsledku sucha, vysokých teplot a větru. Středočeský kraj už kvůli ní vydal zákaz rozdělávaní ohňů při tradičním pálení čarodějnic. Přesto, ale oslavu čarodějnic nerušíme a tímto vás co nejsrdečněji zveme na opékání buřtů a nějaký ten dobrý mok, což je pro vás vše připravené.

Rozbor Ždánického odpadu ze dne 19.4.2024

Rozbor Ždánického odpadu ze dne 19.4.2024

V pátek 19.4.2024 proběhl jako pravidelně po každých čtrnácti dnech svoz komunálního odpadu z černých popelnic. Dvakrát do roka se pro orientaci obcí dělá rozbor tohoto odpadu. Vzorek odpadu se přebere a roztřídí z čehož je zřejmé, který odpad měl skončit v separačních nádobách a který zbytečně prodražuje cenu odpadu vezeného na skládku. Na obrázcích vidíte odpad přivezený pouze z naší obce a už zde uvidíte, kolik věcí do komunálu nepatří. Až v blízké době obdržím podrobný rozbor, seznámím vás s ním. Nezbývá mi nic jiného než vás požádat, aby jste odpad co nejpečlivěji separovali, jinak se bude cena stále...

Setkání při kávě s občany a zatupitelstvem

Setkání při kávě s občany a zatupitelstvem

Dne 19.4.2024 proběhlo setkání u kávy místních občanů se zastupiteli obce. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Nejprve starosta informoval přítomné o stavu a problémech v odpadovém hospodářství, dále informoval přítomné o plánovaných akcích a zpracovávaných projektech. Následně proběhla diskuse, při které občané kladli otázky a starosta se snažil na tyto otázky odpovědět a vysvětlit případně k danému tématu podstatu věci. Pocit z tohoto setkání je pro zastupitelstvo velmi pozitivní, neboť ve věcech, které nebyly vždy pro občany zcela jasné, se doufáme spoustu věcí ujasnilo. A naopak pro zastupitelstvo se staly některé názory občanů inspirací pro další práci, a naopak zapracovat na některých...

Úklid obce

Úklid obce

Vážení občané, v sobotu 16.03.2024 proběhne v naší obci úklid v rámci akce ukliďme svoji obec. Obecní úřad si vás dovoluje požádat o účast na této akci. Sraz v 09:00 hodin před obchodem. Po úklidu je zajištěno teplé občerstvení pro všechny účastníky v Husarské krčmě. Dovolujeme si vás zároveň požádat o účast na úklidu skládky na rozcestí ke Krymlovu směrem na Bulánku. A to v neděli 17.3. 2024 sraz v 9:30 hodin před obchodem.