Category: Aktuality

Zákaz vjezdu na Hradiště na Hradišťatech

Zákaz vjezdu na Hradiště na Hradišťatech

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště Středních Čech v Praze Vyhlásil za archeologickou kulturní památku Hradiště na Hradišťatech Reg. Číslo ÚSKP 33563/-909 Katastrální území Ždánice u Kouřimi Zákres viz příloha Katastrální mapa Národní Památkový Ústav rozhodl o zákazu vjezdu do této kulturní památky Zákazu vjezdu na krosovou dráhu, jejímž vytvořením došlo devastaci, této kulturní památky což je přestupkem proti památkovému zákonu.

Hradiště na hradišťatech ve Ždánicích

Hradiště na hradišťatech ve Ždánicích

Hradiště Na Hradišťatech, k. ú. Ždánice u Kouřimi (okr. Kolín) Analýza současného stavu (poškození) památky Hradiště se nachází západně od Ždánic na výrazném ostrohu nepravidelného obdélníku o celkové rozloze kolem 10 hektarů (poloha Na Hradišťatech, V Šancích nebo Na Šancích). Jedná se o kulturní památku, která je vedena pod názvem Hradiště Na Hradišťatech a rejstř. č. ÚSKP 33563/2-909. (Prostorové vymezení památky viz obr. 1, modře šrafovaná plocha.)

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Nabídka pečovatelské služby Kouřim (zajištění odvozu k lékaři, zajištění a dovoz stravy, zajištění běžných nákupů, pomoc a podpora při chodu domácnosti a osobní hygieny, atd.). Bližší informace obdržíte na Ždánickém Obecním úřadě.

Čarodějnice 2024

Čarodějnice 2024

Čarodějnice v letošním roce, díky velkému větru proběhly bez hořící hranice. Ale na opékání buřtíků, klobásek a ostaních dobrot to nemělo vliv. I pivo a nealko šlo díky krásnému počasí na odbyt. Děkuji vešem, kteří se zúčastnili a doufám hezky pobavili.

Čerodějnice

Čerodějnice

Vážení spoluobčané vážené děti meteorologové v pondělí, jen den před tzv. pálením čarodějnic, rozšířili výstrahu před nebezpečím vzniku požárů v důsledku sucha, vysokých teplot a větru. Středočeský kraj už kvůli ní vydal zákaz rozdělávaní ohňů při tradičním pálení čarodějnic. Přesto, ale oslavu čarodějnic nerušíme a tímto vás co nejsrdečněji zveme na opékání buřtů a nějaký ten dobrý mok, což je pro vás vše připravené.

Rozbor Ždánického odpadu ze dne 19.4.2024

Rozbor Ždánického odpadu ze dne 19.4.2024

V pátek 19.4.2024 proběhl jako pravidelně po každých čtrnácti dnech svoz komunálního odpadu z černých popelnic. Dvakrát do roka se pro orientaci obcí dělá rozbor tohoto odpadu. Vzorek odpadu se přebere a roztřídí z čehož je zřejmé, který odpad měl skončit v separačních nádobách a který zbytečně prodražuje cenu odpadu vezeného na skládku. Na obrázcích vidíte odpad přivezený pouze z naší obce a už zde uvidíte, kolik věcí do komunálu nepatří. Až v blízké době obdržím podrobný rozbor, seznámím vás s ním. Nezbývá mi nic jiného než vás požádat, aby jste odpad co nejpečlivěji separovali, jinak se bude cena stále...