AKTUALITY

opracni_program

Obec zahájila akci „Doplnění technologie o strojní odvodnění kalů ČOV Ždánice“. Jedná se o zařízení, které odvádí podstatnou část vody z odčerpaných kalů. Což podstatně sníží náklady na likvidaci kalů, neboť nyní se kaly odváží v tekutém stavu a podstatnou část skoro 80% z toho tvoří právě voda.
Tato akce je realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.

KANALIZACE ODPADNÍCH VOD

Po období tohoto a příštího roku bude ve Ždánicích nejvíce středem zájmu rozsáhlá akce budování nové tlakové kanalizace a čističky odpadních vod. Připravili jsme pro Vás speciální stránku věnovanou této problematice, kde budou aktuálně doplňovány všechny dostupné informace.

AKTUALIZOVÁNO: 26. 10. 2016.

 • Atuální informace Obecního úřadu
 • Úřední hodiny :
 • PO 8:00 - 12:00 13:30 - 17:00
  ÚT ------ •
  ST 8:00 – 12:00 13:30 - 17:00
  ČT ------- .
  PÁ ------- .
  Mimo tyto úřední hodiny vás rádi uvidíme, ale po předchozí telefonické domluvě na telefonních číslech: 321 796 159 nebo
  602 337 675 nebo 602 571 301. V opačném případě nás na úřadě nemusíte zastihnout , protože můžeme být na školení nebo jednání mimo úřad. Děkujeme za pochopení.

Dětský den společně se začátkem prázdnin

Dětský den společně se začátkem prázdnin 29.6.2024

Posted in Aktuality | Leave a comment

Obecní úřad – dovolená

Od pondělí 22.7.2024 do středy 24.7.2024 bude Obecní úřad Ždánice uzavřen z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení.

Posted in Aktuality | Leave a comment

Katastrální mapa Hradiště na Hradišťatech

Posted in Aktuality | Leave a comment

Zákaz vjezdu na Hradiště na Hradišťatech

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště Středních Čech v Praze Vyhlásil za archeologickou kulturní památku Hradiště na Hradišťatech Reg. Číslo ÚSKP 33563/-909 Katastrální území Ždánice u Kouřimi Zákres viz příloha Katastrální mapa Národní Památkový Ústav rozhodl o zákazu vjezdu do této kulturní památky Zákazu vjezdu na krosovou dráhu, jejímž vytvořením došlo devastaci, této kulturní památky což je přestupkem proti památkovému zákonu.

Posted in Aktuality | Leave a comment

Zákres mapy

Posted in Aktuality | Leave a comment

Hradiště na hradišťatech ve Ždánicích

Hradiště Na Hradišťatech, k. ú. Ždánice u Kouřimi (okr. Kolín) Analýza současného stavu (poškození) památky Hradiště se nachází západně od Ždánic na výrazném ostrohu nepravidelného obdélníku o celkové rozloze kolem 10 hektarů (poloha Na Hradišťatech, V Šancích nebo Na Šancích). Jedná se o kulturní památku, která je vedena pod názvem Hradiště Na Hradišťatech a rejstř. č. ÚSKP 33563/2-909. (Prostorové vymezení památky viz obr. 1, modře šrafovaná plocha.)

Posted in Aktuality | Leave a comment

Pečovatelská služba

Nabídka pečovatelské služby Kouřim (zajištění odvozu k lékaři, zajištění a dovoz stravy, zajištění běžných nákupů, pomoc a podpora při chodu domácnosti a osobní hygieny, atd.). Bližší informace obdržíte na Ždánickém Obecním úřadě.

Posted in Aktuality | Leave a comment

Čarodějnice 2024

Čarodějnice v letošním roce, díky velkému větru proběhly bez hořící hranice. Ale na opékání buřtíků, klobásek a ostaních dobrot to nemělo vliv. I pivo a nealko šlo díky krásnému počasí na odbyt. Děkuji vešem, kteří se zúčastnili a doufám hezky pobavili.

Posted in Aktuality | Leave a comment

Čerodějnice

Vážení spoluobčané vážené děti meteorologové v pondělí, jen den před tzv. pálením čarodějnic, rozšířili výstrahu před nebezpečím vzniku požárů v důsledku sucha, vysokých teplot a větru. Středočeský kraj už kvůli ní vydal zákaz rozdělávaní ohňů při tradičním pálení čarodějnic. Přesto, ale oslavu čarodějnic nerušíme a tímto vás co nejsrdečněji zveme na opékání buřtů a nějaký ten dobrý mok, což je pro vás vše připravené.

Posted in Aktuality | Leave a comment

Rozbor Ždánického odpadu ze dne 19.4.2024

V pátek 19.4.2024 proběhl jako pravidelně po každých čtrnácti dnech svoz komunálního odpadu z černých popelnic. Dvakrát do roka se pro orientaci obcí dělá rozbor tohoto odpadu. Vzorek odpadu se přebere a roztřídí z čehož je zřejmé, který odpad měl skončit v separačních nádobách a který zbytečně prodražuje cenu odpadu vezeného na skládku. Na obrázcích vidíte odpad přivezený pouze z naší obce a už zde uvidíte, kolik věcí do komunálu nepatří. Až v blízké době obdržím podrobný rozbor, seznámím vás s ním. Nezbývá mi nic jiného než vás požádat, aby jste odpad co nejpečlivěji separovali, jinak se bude cena stále...

Posted in Aktuality | Leave a comment