Rozbor Ždánického odpadu ze dne 19.4.2024

V pátek 19.4.2024 proběhl jako pravidelně po každých čtrnácti dnech svoz komunálního odpadu z černých popelnic. Dvakrát do roka se pro orientaci obcí dělá rozbor tohoto odpadu. Vzorek odpadu se přebere a roztřídí z čehož je zřejmé, který odpad měl skončit v separačních nádobách a který zbytečně prodražuje cenu odpadu vezeného na skládku. Na obrázcích vidíte odpad přivezený pouze z naší obce a už zde uvidíte, kolik věcí do komunálu nepatří. Až v blízké době obdržím podrobný rozbor, seznámím vás s ním. Nezbývá mi nic jiného než vás požádat, aby jste odpad co nejpečlivěji separovali, jinak se bude cena stále jen zvyšovat.

You may also like...