Setkání při kávě s občany a zatupitelstvem

Dne 19.4.2024 proběhlo setkání u kávy místních občanů se zastupiteli obce. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Nejprve starosta informoval přítomné o stavu a problémech v odpadovém hospodářství, dále informoval přítomné o plánovaných akcích a zpracovávaných projektech. Následně proběhla diskuse, při které občané kladli otázky a starosta se snažil na tyto otázky odpovědět a vysvětlit případně k danému tématu podstatu věci. Pocit z tohoto setkání je pro zastupitelstvo velmi pozitivní, neboť ve věcech, které nebyly vždy pro občany zcela jasné, se doufáme spoustu věcí ujasnilo. A naopak pro zastupitelstvo se staly některé názory občanů inspirací pro další práci, a naopak zapracovat na některých nedostatcích.

 

You may also like...