Author: Josef Krupička

Svoz komunálního a bioodpadu

Svoz komunálního a bioodpadu

Od 1.11.2019 probíhá pravidelný týdenní svoz komunálního odpadu. Svoz biodpadu proběhne 8.11., 22.11. a 27.12.2019 společně s komunálním odpadem..

Svoz nebezpečného odpadu a železa

Svoz nebezpečného odpadu a železa

               Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci dne 16.11.2019 Vozidlo odvážející nebezpečný odpad bude stát od 13,40 do 14,00 hod. Před bytovkami u obchodu Do nebezpečného odpadu patří: Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů) Obaly obsahující zbytky NO Pneumatiky (pouze osobní, bez disků) Baterie a akumulátory (olověné) Kyseliny Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť Vyřazené zařízení obsahující chorfluoruhlovodíky (lednice) Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky Nepoužitelná léčiva Monočlánky Vyřazené TV, monitory, počítače Tentokrát bude možné odevzdat menší zbytky eternitu a lepenky !!! Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky),...

Naši senioři v divadle

Naši senioři v divadle

V pondělí 7.10.2019 navštívili naši senioři divadlo Na Vinohradech. Shlédli zde divadelní komedii Když ptáčka lapají. Návštěva divadla zaznamenala velký úspěch.