Hradiště na hradišťatech ve Ždánicích

Hradiště Na Hradišťatech, k. ú. Ždánice u Kouřimi (okr. Kolín)

Analýza současného stavu (poškození) památky

Hradiště se nachází západně od Ždánic na výrazném ostrohu nepravidelného obdélníku o celkové rozloze kolem 10 hektarů (poloha Na Hradišťatech, V Šancích nebo Na Šancích). Jedná se o kulturní památku, která je vedena pod názvem Hradiště Na Hradišťatech a rejstř. č. ÚSKP 33563/2-909. (Prostorové vymezení památky viz obr. 1, modře šrafovaná plocha.)

You may also like...