OPRAVA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Betonování víceúčelového hřiště - 29.7.2009

Ve středu 29.7.2009 konečně došlo na vybetonování nového povrchu víceúčelového hřiště. Počasí nám při této akci vůbec nepřálo. Po položení betonu bylo nutné, aby 48 hodin nepršelo. To se prakticky za celý měsíc, kdy byla uzavřena smlouva o vybetonování povrchu, nepodařilo. Nakonec ale celá akce proběhla zdařile. Ve středu ve čtrnáct hodin najeli první tři mixy s betonem a začal doslova koncert zaměstnanců firmy Štufka. Speciální beton se vozil z betonárky v Kozojedech, přímo na místě se do betonu přimíchávaly kovové drátky a po té se beton rozprostíral po hřišti. Rovina i sklon byl hlídán po celou dobu laserovým paprskem. Během čtyř hodin byl povrch vybetonovaný a urovnaný do roviny a potřebného sklonu. Po devatenácté hodině najely na betonovaný povrch hladicí stroje a postupně do povrchu zahlazovaly korundový vsyp a povrch vyhlazovaly až doslova do sklovitého povrchu. Vyhlazování bylo závislé na tvrdnutí betonu a skončilo až ve čtvrtek ráno v 8 hodin. Poté byly v betonu vyřezány dilatační spáry, které budou po vyzrání betonu zatmeleny speciálním pružným tmelem.

Proč k této změně povrchu došlo a co tomu předcházelo. Bohužel opět se zopakovaly potíže s povrchem víceúčelového hřiště, který byl vyhotoven z recyklátu gumy a plastů. Tento povrch dilatoval a docházelo k vyskakování desek ze zámku, který je držel při sobě. K tomu hlavně přispívaly spadlé kuličky z okvětí lip, které do spár napadaly, vlhkem nabobtnaly a napomohly k rozevření spár. Z těchto důvodů byl povrch hřiště sejmut a rozhodovalo se o dalším postupu, který by odstranil vzniklé nedostatky za spolupráce odborných firem a s přihlédnutím ke spadu z lip, kterému nejde nijak zamezit.. Nakonec bylo po zvážení všech okolností rozhodnuto, že odstraněný povrch bude nabídnut k odprodeji. Dojde k sejmutí vyrovnávací vrstvy kamenného prachu , opětovné zhutnění a položení finálního betonového povrchu. Další postup. Po jedenácti dnech může být beton běžně zatěžován, po třiceti dnech budou zatmeleny spáry. Když bude počasí, přát tak po jedenácti dnech se bude moci hřiště opět využívat.

You may also like...

Napsat komentář