150 000 KČ PRO ŽDÁNICKÉ SENIORY

3. místo Obec přátelská seniorům

Obec Ždánice se v letošním roce přihlásila do soutěže Obec přátelská seniorům. Obec přátelská seniorům se rozumí celostátní program podpory obcí/měst/městských částí pořádaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Celostátní soutěž Obec přátelská seniorům usiluje o propagaci pro seniorské atmosféry v obcích České republiky a podněcování jejího rozvoje. Poskytovatelem vysoutěžené dotace se rozumí MPSV, které určuje podmínky pro poskytování dotace ze státního rozpočtu a rozhoduje o účelovém poskytování dotace na podporu seniorů. Zastupitelstvo obce, na návrh zastupitelky Ivany Sobotkové, která připravila návrh plánu, dne 4.4.2019 schválilo Plán rozvoje sociální a proseniorské politiky v obci Ždánice pro období 2019 – 2020. Tohoto úkolu se ujala zastupitelka Ivana Sobotková, která vypracovala potřebné materiály a rozpočty pro podání žádosti do soutěže a stala se tímto vedoucím projektu. Soutěží se v pěti kategoriích podle počtu obyvatel.

Obec Ždánice se umístila na třetím místě v první kategorii do 1000 obyvatel a získala dotaci ve výši 150 tisíc korun. Dne 25.června přebral v Hrzánském paláci v Praze, starosta spolu se zastupitelkou Ivanou Sobotkovou šek na částku 150 tisíc od ministryně práce a sociálních věcí paní Jany Maláčové. Tyto prostředky budou využity na proseniorské aktivity pro místní seniory.

You may also like...

Napsat komentář