STAVBA NOVÉHO RYBNÍKU

Rybník na Kurelově louce (retenční nádrž)

Informace ohledně výstavby rybníka na Kurelově louce pod bývalou pískovnou. Investorem akce je Ing. Václav Kurel. Budoucí zatopená plocha cca 1,5 ha. Po vyřezání a odklizení náletových dřevin probíhají zemní práce - vrchní skrývka drnů a kořenů, za ní následuje skrývka ornice. Ukončení celé akce je plánované na konec roku 2009. Deštivé počasí akci příliš nepřálo. I v případě pozdržení se počítá s ukončením do příští letní sezóny. Rybník - oficiálně retenční nádrž - bude sloužit i ke koupání, jednoznačně bude mít kladný vliv na životní prostředí. Zpomalí odtok vody z povodí a akumulovaná voda se stane součástí malého vodního oběhu a tím zpomalí tok látek v prostředí. Nádrž bude tvořit funkci estetickou a krajinotvornou.

28.8.2009

27.2.2010

You may also like...

Napsat komentář