Category: Starší aktuality

FOTO Z PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Pálení čarodějnic ve Ždánicích 2016 V sobotu 30. dubna se uskutečnilo pálení čarodějnic na hřišti za sokolovnou. Počasí nám přálo a to určitě ovlivnilo velkou na účasti. Vedle vatry na pálení čarodějnice, byly připraveny malé ohně zvané dřevěné svíce na opékání buřtů. Které byly velmi vydatně využívány. Buřty dodal Obecní úřad a jen tak tak nám vyšli a tím pádem, nezbyl ani jeden. Opékali se buřtíky a všude řádili čarodějnice a čarodějové. Tentokrát se sešlo opravdu velké množství malých čarodějnic a čarodějů. Celou akci připravil Obecní úřad a na akci se nejvíce podíleli Václav Macháček, který obstaral palivo a Vlastimil...

UKLIĎME ČESKO

Ukliďme Česko ve Ždánicích – 16.4.2016 V sobotu 16. dubna 2016 se uskutečnila akce Ukliďme Česko ukliďme svoji obec. Do této akce byla zaregistrována i naše obec. Úklidu v naší obci se zúčastnilo 19 dobrovolníků, kteří prošli celou obec a její přilehlé okolí. I přes nepřízeň počasí byla akce velmi úspěšná. Dobrovolná úklidová četa sesbírala 42 120 litrových pytlů odpadu. Což je na jednu stranu vynikající, ale na druhou stranu to ukazuje na velmi nevhodné chování některých občanů. Všem zúčastněným dobrovolníkům patří velký dík. Zároveň děkujeme firmě Nykos a.s. za likvidaci tohoto odpadu. Je škoda, že se akce nezúčastnilo více...

CESTOVÁNÍ S DĚTMI DO ZAHRANIČÍ

Pokud se chystáte s dětmi na dovolenou do zahraničí, doporučujeme si přečíst stručného průvodce, který přehledně seznamuje s problematikou cestovních dokladů, termínů a poplatků. Stručný průvodce

KANALIZACE – AKTUÁLNÍ INFO

V těchto chvílích stále probíhá zkušební provoz čistírny odpadních vod. Ze 147 zhotovených přípojek je v této době ještě nepřipojeno 24 nemovitostí. Je více než velmi nutné, aby se tyto nemovitosti připojily nejdéle do konce měsíce dubna. O té doby začne probíhat kontrola fondu na zhotovené dílo. A tento počet nepřipojených nemovitostí by ohrožoval podmínky na přidělení dotace, což by pro obec mohlo mít finanční dopad. Pokračování textu najdete zde.

FOTO Z DĚTSKÉHO MAŠKARNÍHO KARNEVALU

Dětský maškarní bál – 19. března 2016 V sobotu dne 19. března 2016 pořádal Obecní úřad v Restauraci pod Panákem Dětský maškarní bál. Programem celého karnevalu a pohádkou . tentokrát malé účastníky provázeli herci divadélka Paleček. Děti po příchodu obdržely létající balónky, které zajistila obec. Dárky jako odměny za soutěže poskytla Wüstenrot a Nykos. Nechyběla ani konfetová show. Účast byla přímo senzační, jenom na parketu se sešlo více jak 50 masek. Dík patří Šárce Drahotové, která akci zařídila a obstarala podstatnou část dárků pro děti. Dík patří též Tomášovi Novotnému čp. 45, který přispěl částkou tisíc korun na tuto akci

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ

Od března bude každý poslední pátek v měsíci a po celý víkend přistaven u firmy Nykos a.s. kontejner na velkoobjemový odpad a kontejner na suť. Kontejnery budou přistavovány do konce měsíce října 2016. Přesný rozpis najdete zde.

FOTO Z MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY

Mikulášská nadílka ve Ždánicích – 5. 12. 2015 V sobotu dne 5.12.2015 se uskutečnila v Restauraci Pod Panákem Mikulášská nadílka pořádaná Obecním úřadem. Účast dětí i rodičů byla velká. Podívejte se na více než 200 fotografií, které pořídil Jan Prokop. V sobotu dne 5.12.2015 se uskutečnila v Restauraci Pod Panákem Mikulášská nadílka pořádaná Obecním úřadem. Účast dětí i rodičů byla velká. Nadílkou přítomné provázel Josef Krupička. O hudební doprovod se postaral Tomáš Novotný, Mikuláš Miloš Novotný ml., Anděl Lenka Sobotková, Velký a strašidelný čet Marie Novotná se svými malými čertíky Marianou Nehasilovou, Kryštofem Šourkem, Tomášem a Jakubem Černým a Lukášem...

STROMEČEK UŽ NÁM SVÍTÍ

Rozsvícení vánočního stromečku ve Ždánicích – 28.11.2015 Stromeček už nám svítí. V sobotu 28. listopadu, v předvečer první adventní neděle, se rozsvítil vánoční stromeček v naší obci. V půl páté večer vyšel lampionový průvod od Obecního úřadu do parku místní sokolovny. Park byl v tu chvíli osvětlen spoustou svíček umístěných různě po zemi. A s příchodem prvních účastníků lampionového průvodu se rozsvítil živý betlém. U jesliček s Ježíškem stáli Panna Marie, svatý Josef a okolo nich pobíhali beránci, kozičky a poník. Po krátkém přivítání starostou obce přišlo další překvapení v podobě živého vystoupení, kterého se zhostil Tomáš Linhart. Za doprovodu...

ŽDÁNICKÉ DÝŇOVÁNÍ

Dýňování ve Ždánicích 2015 V neděli, 18.října 2015 se uskutečnilo tak zvané dýňování. Akci připravila Gábča Kurelová ve spolupráci s místní Restaurací pod Panákem. Děti za pomoci rodičů vyřezávali dýně, které si poté vystaví v parku před sokolovnou. Všichni ochutnali dýňový koláč z kuchyně místní restaurace. Akce byla velmi zdařilá. Děti jsou již připravené na nadcházející halloween.