Category: Starší aktuality

VÝSLEDKY VOLEB DO PS

Dětské rybářské závody – 4. 6. 2005 Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21.října 2017 se ve Ždánicích zúčastnilo 287 voličů – volební účast tedy byly 72,13 %. Podrobné výsledky najdete v samostatném přehledu.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Ocitli jste se v nepříznivé sociální situaci? Potřebujete sociální poradenství? Můžete se obrátit zcela anonymně a nezávisle. Všechny podrobnosti a kontakty najdete na samostatném letáku. Všechny podrobnosti a kontakty najdete na samostatném letáku.

DRUHÉ POLOLETÍ V OBCI

Shrnutí vybraných akcí druhého pololetí 2017 Podívejte se na fotografie a přečtěte si, co vše se podařilo v obci realizovat během druhého pololetí tohoto roku mimo běžných provozních úkonů. Článek najdete zde. Ve druhé polovině roku bylo zrekonstruováno parkoviště u Restaurace Pod Panákem. Nejdříve firma Autodoprava Jan Starý vytvořila z asfaltového recyklátu základní vrstvu parkoviště. Po určité době firma dorovnala místy sesedlou plochu a následně firma Robert Hosa provedla závěrečný vrchní postřik asfaltovou emulzí. Parkoviště je po této rekonstrukci pevné a dobře odvodněné, takže už vám nehrozí, že vystoupíte do kaluže vody. Po deseti letech došlo ke kompletní výměně ochranných...

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Podrobnosti najdete zde.

PRVNÍ POLOLETÍ V OBCI

Shrnutí prvního pololetí 2017 mimo běžných provozních úkonů Přečtěte si, co vše se podařilo v obci realizovat během prvního pololetí tohoto roku mimo běžných provozních úkonů. Bylo opraveno část kanalizačních vpustí dešťové kanalizace. Došlo k výměně a obnově topení v čerpací stanici místní vodárny. Průběžně v tomto roce probíhá výměna vodoměrů, která dosáhly stanovené lhůty provozu dle zákona o vodovodech. Byla provedena též oprava hasičského vozu, kde byly objeveny závady při technické kontrole. Na jaře byl proveden hlavový řez vrb a prořezána cesta nebo spíše úvoz k vodárně. Po revizi prvků na dětském hřišti byly nainstalovány dopadové plochy pod některými...

FOTOGRAFIE Z DĚTSKÉHO DNE

Dětský den – 4.6.2017 Obecní úřad Ždánice pořádal v neděli 4. června 2017 pro děti Dětský den plný dětského smíchu. Podívejte se na fotografie z karnevalové show s Fešákem Pínem.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Pálení čarodějnic – 30.4.2017 V neděli 30. dubna se uskutečnilo pálení čarodějnic na hřišti za sokolovnou. Počasí nám přálo akorát vítr troch zlobil a tak nám kanadské svíce na opékání buřtů poměrně rychle odhořely, ale nic z toho neovlivnilo poměrně slušnou účast. Vedle vatry na pálení čarodějnice, byly připraveny malé ohně zvané kanadské dřevěné svíce na opékání buřtů, jak bylo již zmíněno. Buřty dodal Obecní úřad. Opékali se buřtíky a všude řádili čarodějnice a čarodějové. Tentokrát se sešlo opravdu velké množství malých čarodějnic a čarodějů. Celou akci připravil Obecní úřad a na akci se nejvíce podíleli: Václav Macháček, který obstaral...

UKLIDILI JSME NAŠI OBEC

Ukliďme Česko ve Ždánicích – 8.4.2017 V sobotu 8. dubna 2017 se uskutečnila akce Ukliďme Česko ukliďme svoji obec. Do této akce byla zaregistrována i naše obec. Úklidu v naší obci se zúčastnilo 21 dobrovolníků, kteří prošli celou obec a její přilehlé okolí. Akce byla velmi úspěšná. Dobrovolná úklidová četa sesbírala 30 120 litrových pytlů odpadu a také což je velmi znepokojivé 50 pneumatik z osobních automobilů. Vyčištění obce a jejího okolí je na jednu stranu vynikající, ale na druhou stranu to ukazuje na velmi nevhodné chování občanů našeho státu. Všem zúčastněným dobrovolníkům patří velký dík. Zároveň děkujeme firmě Nykos...