STROMEČEK UŽ NÁM SVÍTÍ

Rozsvícení vánočního stromečku ve Ždánicích - 28.11.2015

Stromeček už nám svítí.

V sobotu 28. listopadu, v předvečer první adventní neděle, se rozsvítil vánoční stromeček v naší obci. V půl páté večer vyšel lampionový průvod od Obecního úřadu do parku místní sokolovny. Park byl v tu chvíli osvětlen spoustou svíček umístěných různě po zemi. A s příchodem prvních účastníků lampionového průvodu se rozsvítil živý betlém. U jesliček s Ježíškem stáli Panna Marie, svatý Josef a okolo nich pobíhali beránci, kozičky a poník. Po krátkém přivítání starostou obce přišlo další překvapení v podobě živého vystoupení, kterého se zhostil Tomáš Linhart. Za doprovodu kytary zazpíval několik vánočních koled. Následně se účastníci přesunuli k vánočnímu stromečku. Letos se jedná o stromeček, který byl zasazen na toto místo na jaře a jak doufáme, bude sloužit jako vánoční strom ještě hodně dlouho. Děti si sami od počítaly poslední vteřiny a poté se stromeček za potlesku přítomných rozzářil. Bude svítit až do Tří králů. Následně byli všichni přítomní pozváni k občerstvení. Podávaly se pouze teplé nápoje a to čaj, svařák, medovina, sušenky a domácí perník. Mezi tím se někteří malí účastníci svezli na osedlaném poníkovi.

Podle ohlasu přítomných se akce velmi vydařila. Proto chci poděkovat všem, kteří se na akci podíleli. Velké uznání si zaslouží provozovatelé restaurace Pod Panákem Adéla a Martin, kteří zajistili krásný živý betlém a vzorně se postarali o občerstvení přítomných účastníků včetně napečení domácího perníku. Dík patří též Tomášovi Linhartovi za velmi hezké živé vystoupení a Tomášovi Novotnému za ozvučení celé akce a fotodokumentaci.

You may also like...

Napsat komentář