Vaše odpady přímo do Nykosu

Vážení občané,

Obec Ždánice

ve spolupráci s firmou NYKOS se rozhodla zvýšit Váš komfort při likvidaci odpadů.

Od března 2020 budete mít možnost vždy první sobotu v měsíci dovézt stanovené odpady do NYKOSu ve Ždánicích, tím pádem nebudete odkázáni pouze na dva svozy ročně.

Jaké odpady můžete do NYKOSu odvážet?

  • Papír / plasty / sklo / plechovky / objemný odpad / suť / jedlý olej a tuk
  • zbytky barev a odpady znečištěné nebezpečnými látkami, tedy plechovky od barev
  • elektrospotřebiče, baterie a zářivky pneumatiky z osobních vozů (bez disků i s disky)

Kde se nachází provozovna NYKOS a jaká je provozní doba?

  • NYKOS a.s., Ždánice 170, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
  • Provozní doba první sobotu v měsíci: 8:00 – 13:00 hodin

Termíny – kdy mohu na sběrný dvůr dorazit?

  • 03.2020 / 04.04.2020 / 02.05.2020 / 06.06.2020/ 04.07.2020 / 01.08.2020 / 05.09.2020 / 03.10.2020 / 07.11.2020/ 05.12.2020

Co je nutné zajistit před odvozem odpadu do NYKOSu?

  • Odpady je možné navážet pouze osobním vozidlem s vozíkem, případně dodávkou – větší – nákladní vozidla budou do areálu vpuštěna po předchozí domluvě s obcí (obecní úřad musí nahlásit do NYKOSu)
  • Aby došlo k vpuštění občana do areálu, musí občan předložit originální potvrzený list z obecního úřadu, kde bude vyplněno jméno a příjemní občana – tento list bude v NYKOSU odevzdán a bude sloužit jako podklad pro fakturaci obci

V případě dotazů kontaktujte:

 

You may also like...

Napsat komentář