SOUČASNÉ ÚPRAVY V OBCI

Již od května probíhá v obci mnoho oprav a vylepšení. Rekonstrukcí prošel most u Dolejšáku, dešťová kanalizace, byly opraveny asfaltové výtluky, opraveno bylo též dláždění v ulici od kovárny. Začátkem srpna došlo i na nenadálou opravu poruchy obecního vodovodu. Na několika opravách a úklidu obce se podíleli brigádně i studenti. Podívejte se na doplněný přehled a fotografie z těchto oprav (provedených v obci od května do července) na speciální stránce.

Porucha vodovodu

V pondělí 4. srpna došlo díky poruše k zastavení dodávky vody do místního vodovodu. Poruch vznikla na hlavním výtlačném potrubí do vodojemu bezprostředně vedle budovy vodárny. Opravu komplikovala voda, která rozmočila okolí vodárny a velmi ztěžovala výkopové práce. Pro občany byla zajištěna cisterna s pitnou vodou přistavená před Obecní úřad. Nakonec přes všechny potíže se za velkého úsilí zaměstnanců Vodosu podařilo poruchu opravit a po 14 hodině odpolední začala opět dodávka vody do celé obce.

Rekonstrukce dešťové kanalizace

Od 16. května 208 probíhá rekonstrukce části dešťové kanalizace na křižovatce u rybníka. Rekonstrukce je z poloviny dotována Středočeským krajem z programu Obnovy venkova. Kanalizace v těchto místech byla napojena na cca 20 metrů původní kanalizace, která byla ještě vyskládána z tvrdých placatých kamenů, ale napojena u nové hasičárny na novou kanalizaci vybudovanou z betonových rour. Toto napojení bylo nedokonalé a voda ho zcela zničila .

Ve druhém týdnu měsíce července byla dokončena oprava dešťové kanalizace na Dolejšáku. Mezikus staré kanalizace byl odstraněn a nahrazen novodurovými rourami. Zároveň byly vybudovány nové kontrolní a čistící šachty.

Rekonstrukce mostu u Dolejšáku

Od 19. května 2008 probíhá rekonstrukce mostu na Dolejšáku přes potok Střebovka. Do mostu začalo zatékat a v zimních měsících došlo k narušení vrchního věnce mostu. Při rekonstrukci bude vybetonován nový věnec mostu, instalováno nové zábradlí a dešťová voda bude odvedena za most a nebude již mít možnost přetékat přes okraje mostu. Dokončení rekonstrukce předpokládáme do konce měsíce května.

Na konci měsíce června byla dokončena oprava mostu u rybníka. Na mostě bylo osazeno nové zábradlí, které výškově i konstrukčně odpovídá předepsaným normám. Šířka vozovky na mostě byla asi o metr rozšířena.

Vyčištění pomníků

Obecní úřad nechal chemicky vyčistit oba pomníky padlým spoluobčanům. A zároveň obnovit veškeré písmo na těchto pomnících. Pomník v parku u Restaurace pod panákem je již dokončen. Pomník u mostu na hlavní silnici ještě čeká na obnovení písma.

Oprava dláždění v ulici od kovárny

15. července byla dokončena oprava dlážděné silnice od kovárny k rybníku. Všechny větší nerovnosti byly srovnány a propadlé překopy po rekonstrukcích vodovodních přípojek byly také vyrovnány do původního stavu.

Červencová brigáda studentů

Obecní úřad využil možnosti zaměstnat studenty v době prázdnin na různé práce. Takřka po celý červenec pro úřad pracovali Jan Husar a Ondřej Rezek a po část měsíce Tomáš Novotný od hřiště. Kluci odvedli velmi dobrou práci a to v jakémkoliv oboru.
Prováděli úklid a odvoz zeminy při opravě dláždění ulice od kovárny k rybníku. Vymalovali čekárny na autobusových zastávkách. Přebílili kapličku u Zeminových. Dokončili úravu hřbitova co se týče štěrkových cestiček a doplnili štěrk na stávajících cestičkách hřbitova. Vykopali výkopy pro rozšíření kanálů na dešťovou vodu v ulici pod úřadem. Provedli úpravy na několika veřejných prostranstvých v obci, pomáhali při odvozu posekané trávy z veřejných prostranství a zcela zajistili odvoz a úklid větví při prořezávání stromů na Dolejšáku.

Oprava výtluků asfaltových komunikacích

V úterý 15. července provedli Technické služby města Kolína opravu výtluků v asfaltových komunikacích obce. Byly též přeasfaltovány překopy silnic, které vznikly v průběhu roku. Při opravě asistovali též brigádníci našeho úřadu, kteří před zasfaltováním čistili díry ve vozovce.

You may also like...

Napsat komentář