OŠETŘENÍ STROMŮ

Ošetření stromů - srpen 2008

V posledních několika týdnech probíhalo v naší obci, zejména na Dolejšáku ošetřování stromů. Celkem bylo ošetřeno 29 stromů, z toho bylo 24 lip srdčitých , 2 jasany ztepilé, 2 trnovníky akáty a jeden javor mléč. Samotné ošetření bylo provedeno kombinací prací jednak na vysokozdvižné plošině a následně pak stromolezeckou technikou. Podrobný popis ošetření včetně fotodokumentace najdete na speciální stránce.

Jak jste si mohli všimnout, v posledních několika týdnech probíhalo v naší obci, zejména na Dolejšáku ošetřování stromů. Celkem bylo ošetřeno 29 stromů, z toho bylo 24 lip srdčitých , 2 jasany ztepilé, 2 trnovníky akáty a jeden javor mléč. Samotné ošetření bylo provedeno kombinací prací jednak na vysokozdvižné plošině a následně pak stromolezeckou technikou.
U stromů s pravidelně rostlou korunou a na méně exponovaných místech byl proveden pouze bezpečnostní řez. Při aplikaci bezpečnostního řezu jsou odstraněny větve suché, mechanicky poškozené, nalomené, zlomené a větve hrozící pádem.
U stromů, rostoucích v blízkosti rybníku a nad vozovkou, u kterých nebyl v mládí proveden výchovný řez, při kterém by bylo odstraněno nevhodné tlakové větvení (vrůstající kůra v úžlabí – viz fota) popřípadě konkurenční výhony na koncích větví a v dalších fázích růstu pak zůstaly bez potřebné péče, došlo k vytvoření silných tlakových větvení, byla vyjma bezpečnostního řezu provedena také redukce koruny.
Cílem obvodové redukce je snížení hustoty koruny (snížení listové plochy). Tento řez se musí provádět velmi citlivě aby nedošlo k nekontrolovatelné korunové výmladnosti, tzn. růstu nežádoucích výhonů. Při provádění tohoto řezu se snažíme zachovat přirozený habitus koruny. U silně poškozených jedinců je to ale prakticky nemožné. Při tomto řezu se odstraňují větve do průměru 10 cm. Tímto zákrokem dojde ke snížení těžiště na dané větvi a rizika odlomení v místě tlakového větvení. Tento způsob řezu se provádí v období plné vegetace, kdy je strom v největší síle a dokáže se bránit různým patogenům. Vědeckým zkoumáním se nepodařil prokázat pozitivní význam chemických látek při ošetření ran a proto se zatíraní ran nepovažuje za jednoznačnou technologickou zásadu při řezu stromů.
Dále pro zvýšení statiky stromu bude na čtyřech jedincích instalována bezpečnostní vazba pomocí systému COBRA. Jedná se v současnosti o technologicky nejpokročilejší systém. Vazba bude instalována ve dvou úrovních. V horní části koruny bude instalace provedena pomocí lana s nosností 2,2 tun, ve spodní části s nosností 4,4 tun. Celý systém je na principu dutého lana spleteného z polypropylénových vláken, kde se jednotlivé části vplétají do sebe. V místě dotyku lana s kmenem je instalován dutý pás, který chrání lano a kůru stromu před nežádoucím prodřením. Výhodou tohoto systému na rozdíl od pevných vazeb je schopnost se automaticky přizpůsobovat zvětšujícímu se obvodu kmene.
Doufáme, že touto cestou jsme Vám poskytli dostatečné informace, ale pokud byste měli potřebu poskytnutí dalších informací, můžete se na nás obrátit např. prostřednictvím internetových stránek obecního úřadu v rubrice zeptejte se starosty anebo písemně do naší poštovní schránky na úřadě.

You may also like...

Napsat komentář