MOST VE ŽDÁNICÍCH OTEVŘENÝ

Oprava mostu ve Ždánicích (6-10/2007)

Foto: Jan Prokop, Josef Krupička a Tomáš Linhart

1.6.2007

6.6.2007

13.6.2007

15. 7. 2007

2. 8. 2007

21.8.2007

23.9.2007

11.10.2007

15.10.2007 - Most na silnici I/2 ve Ždánicích opět v provozu.

V 10.00 hodin byla zahájena kolaudace přímo na místě stavby. Rekonstruovaný most ve Ždánicích  byl  odbornou komisí po dvou hodinách zkolaudován. V pravé poledne zástupci  investora Ředitelství silnic a dálnic , firmy JHP mosty s.r.o. Praha, která  opravy prováděla a starosta Ždánic  Josef Krupička přestřihli slavnostní pásku.  Zároveň  přednesli krátký  proslov, ve kterém konstatovali všechny zúčastněné strany velmi výbornou spolupráci, která zajistila zdárné dokončení ve stanoveném termínu i přes nepřízeň počasí v určitém úseku stavby. Slavnostního otevření se zúčastnilo poměrně velký počet místních občanů. Most byl uzavřen 4. června 2007 a otevřen 15. října 2007 ve 12 hodin. Od 15 hodin se po novém povrchu mostu projela první  auta. Původní most byl celý odstraněn a na jeho místě byl postaven most zcela nový.  „Komise prošla veškeré doklady a stavba byla předána Ředitelství silnic a  dálnic, které je  jejím správcem. Ke stavbě se vyjádřila  obec, životní prostředí, policie ČR, správce povodí  a další  instituce. Nakonec most  kolaudaci získal bez připomínek,“ objasnil stavbyvedoucí Hugo Rejtar, který celou stavbu od začátku až do jejího konce řídil. Kvůli vytrvalým dešťům se rekonstrukce ždánického  mostu protáhla o  dva týdny, ale stanovený termín ukončení stavby a silniční uzavírky byl na den dodržen

You may also like...

Napsat komentář