DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 1.6.2008

V neděli 1. června 2008 Pořádal Obecní úřad společně s panem Karlem Sobotkou Dětské rybářské závody na místním rybníce. Soutěžící se sešli již v 8 hodin ráno a soutěž byla krátce po osmé hodině odstartována. Závody provázelo krásné počasí. Hudební kulisu zjišťoval Tomáš Novotný, který měl zároveň na starosti fotodokumentaci. Občerstvovací stánek byl doménou pro Miloše Husara. Velkým zpestřením závodů byl úlovek Tomáše Mikuláška, kterému se podařilo ulovit štiku o délce 92 centimetrů.

Vítězem závodů se stal Ondřej Svoboda celková délka ulovených ryb 309 cm, na druhém místě se umístil Matěj Káninský celková délka ulovených ryb 202 cm a na třetím místě skončil Tomáš Mikulášek s celkovou délkou ulovených ryb 158 cm.. Tři nejlepší obdrželi věcné dárky od pana Karla Sobotky z Kouřimi. Největší rybu chytil Tomáš Mikulášek a to již zmíněnou štiku o délce 92 cm.. Naopak nejmenší rybu chytil Ondřej Svoboda okouna o délce 8 cm.

You may also like...

Napsat komentář