Author: Ždánice

VODNÉ A STOČNÉ

S firmou Vodos s.r.o. byla ke konci září uzavřena tak zvaná koncesní smlouva na provoz vodovodu a kanalizace a to na dobu deseti roků. Firma Vodos s.r.o. bude postupně uzavírat nové smlouvy ve, kterých bude zahrnuto i stočné. Podrobnější informace najdete zde na webu v části věnované kanalizaci. Nebo v dopise Vodos Kolín.

INFORMACE O SVOZU BIOODPADU

V pátek 28.10.2016 proběhne svoz biodpadu. Od pátku 4.11.2016 začne pravidelný svoz popelnic v týdenním intervalu. Vzhledem k počasí 11.11.2016 a 25.11.2016 proběhne současně se svozem popelnic i svoz bioodpadu. Bioodpad bude tedy proveden naposledy 25.listopadu 2016.

VÝSLEDKY VOLEB

Voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 se v obci Ždánice zúčastnilo 48,39 % voličů. Počet platných hlasů, odevzdaných pro jednotlivé kandidáty v pořadí podle počtu hlasů najdete v samostatném dokumentu

FOTO Z MYSLIVECKÉHO ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Rozloučení s prázdninami 2016 Myslivecký spolek Malotice ve spolupráci s obcemi uspořádal 20. srpna 2016 ve Ždánicích 3. ročník myslivecké zábavy pro malé i velké. Podívejte se na fotografie z vydařené akce. Obce Ždánice, Malotice a Barchovice pořádali dne 20.8.2015 od 14:00 rozloučení s letošními prázdninami. Celou akci připravilo Myslivecké sdružení Malotice a jeho členové celou akcí děti provázeli. Sponzorem vybavení soutěží bylo Honební společenstvo Malotice, sponzorem odměn pro děti byla firma NYKOS a.s. Ždánice. Rozloučení proběhlo na hřišti místní sokolovny a počasí akci opět přálo. Děti měly k dispozici devět soutěží zaměřených na přírodu, od poznávání stromů a zvěře...

FOTO Z DĚTSKÉHO DNE

Dětský den ve Ždánicích 2016 Obecní úřad pořádal v soboru 28. května 2016 odpoledne Dětský den. Konečně nám přálo počasí, ale jen omezenou dobu. Před závěrem akce nás nemilosrdně vyhnal déšť včetně padajících krup. Děti měly tentokrát k dispozici skákací hrad včetně skluzavek, měly možnost se projet na koních a vyzkoušet si pokutový kop na branku s opravdovým brankářem. Další novou soutěží byl hod podkovou. Stánek se sladkými dobrotami a věcnými dárky odměnil všechny soutěžící. Zájem dětí byl velký, zvláště upoutal skákací hrad a koně. Díky všem pořadatelům a díky počasí do určité doby a samozřejmě díky skvělým dětem se...

ŠIKULOVÉ V KUCHYNI

Kroužek Šikulové Ve středu 11. května 2016 se šikulové sešli v místní restauraci, kdy oděni do kuchařských obleků si za pomoci Gabči Kurelové, Šárky Drahotové, Květky Rajtrové a Adély Miňovské připravili své vlastní menu. S velkým nadšením zde vznikaly nádherné kulinářské výrobky. Následně se samozřejmě ochutnávalo a bylo opravdu na co se dívat a co ochutnávat. Šikulové touto opravdu nádhernou akcí ukončili činnost v tomto pololetí. dav dav dav sdr dav dav dav dav dav dav dav sdr dav dav dav dav dav dav dav V pondělí 11.5.2015 se šikulové vydali na výlet ke Kurelovému rybníku.Doprovázelo je krásné počasí a...

FOTO Z PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Pálení čarodějnic ve Ždánicích 2016 V sobotu 30. dubna se uskutečnilo pálení čarodějnic na hřišti za sokolovnou. Počasí nám přálo a to určitě ovlivnilo velkou na účasti. Vedle vatry na pálení čarodějnice, byly připraveny malé ohně zvané dřevěné svíce na opékání buřtů. Které byly velmi vydatně využívány. Buřty dodal Obecní úřad a jen tak tak nám vyšli a tím pádem, nezbyl ani jeden. Opékali se buřtíky a všude řádili čarodějnice a čarodějové. Tentokrát se sešlo opravdu velké množství malých čarodějnic a čarodějů. Celou akci připravil Obecní úřad a na akci se nejvíce podíleli Václav Macháček, který obstaral palivo a Vlastimil...

UKLIĎME ČESKO

Ukliďme Česko ve Ždánicích – 16.4.2016 V sobotu 16. dubna 2016 se uskutečnila akce Ukliďme Česko ukliďme svoji obec. Do této akce byla zaregistrována i naše obec. Úklidu v naší obci se zúčastnilo 19 dobrovolníků, kteří prošli celou obec a její přilehlé okolí. I přes nepřízeň počasí byla akce velmi úspěšná. Dobrovolná úklidová četa sesbírala 42 120 litrových pytlů odpadu. Což je na jednu stranu vynikající, ale na druhou stranu to ukazuje na velmi nevhodné chování některých občanů. Všem zúčastněným dobrovolníkům patří velký dík. Zároveň děkujeme firmě Nykos a.s. za likvidaci tohoto odpadu. Je škoda, že se akce nezúčastnilo více...

CESTOVÁNÍ S DĚTMI DO ZAHRANIČÍ

Pokud se chystáte s dětmi na dovolenou do zahraničí, doporučujeme si přečíst stručného průvodce, který přehledně seznamuje s problematikou cestovních dokladů, termínů a poplatků. Stručný průvodce