PRVNÍ POLOLETÍ V OBCI

Shrnutí prvního pololetí 2017 mimo běžných provozních úkonů

Přečtěte si, co vše se podařilo v obci realizovat během prvního pololetí tohoto roku mimo běžných provozních úkonů.

Bylo opraveno část kanalizačních vpustí dešťové kanalizace. Došlo k výměně a obnově topení v čerpací stanici místní vodárny. Průběžně v tomto roce probíhá výměna vodoměrů, která dosáhly stanovené lhůty provozu dle zákona o vodovodech.

Byla provedena též oprava hasičského vozu, kde byly objeveny závady při technické kontrole. Na jaře byl proveden hlavový řez vrb a prořezána cesta nebo spíše úvoz k vodárně. Po revizi prvků na dětském hřišti byly nainstalovány dopadové plochy pod některými hracími prvky.

Z dětského hřiště byla odstraněna trampolína, neboť po její po zimní instalaci byla během čtrnácti dnů některými dětmi zcela zničena. Bylo též provedeno po zimní zametení místních komunikací.

Průběžně bylo obnovováno veřejné osvětlení, a to výměnou poškozených světel za nové zcela jiné osvětlovací prvky, které zároveň přináší úsporu elektrické energie.

V místní sokolovně došlo k výměně nájemníků. Z těchto důvodů byla restaurace asi na měsíc uzavřena a v této době došlo k vybavení restaurace lapačem tuků, konvektomatem a myčkou nádobí a definitivně byly napojeny všechny odpady z restaurace do jímky tlakové kanalizace. Dále byla restaurace včetně výčepu kuchyně a toalet vymalována.

Proběhly úpravy a prořez okrasných keřů na veřejných prostranstvích na Panáku. Opravena byla též poničená autobusová zastávka v obci ve směru na Prahu. Dokoupeno bylo dalších 20 popelnic na plasty. Tato služba se velmi dobře ujala a je ke spokojenosti občanů.

Po zimně byly opraveny asfaltové komunikace včetně překopů po napojováni kanalizačních jímek. Část těchto oprav uhradila firma Nykos a.s. v úsecích kde projíždějí její auta. Dále byly provedeny bezpečnostní řezy lip u rybníka a na Dolejšáku. Průběžně během celého pololetí probíhal odvoz bioodpadu a sutě z plata za kapličkou. Provedena byla také deratizace potkanů v kanalizačních vpustích dešťové kanalizace a zároveň deratizace myší ve sklepení sokolovny. Provedena byla terénní úprava staré cesty ke Kouřimi. Odstraněny byly náletové dřeviny a zbytky zcela poškozeného oplocení sadů a následně upraven terén podél této cesty, aby mohl být udržován strojním sekáním.

You may also like...

Napsat komentář