Poplatky a jejich úhrada v roce 2024

Poplatky v roce 2024

Z časových důvodů během měsíce ledna 2024, kdy budou probíhat inventury, účetní uzávěrky a audity, což jsou kontroly hospodaření, a vše musí být provedeno do konce měsíce ledna, budou se poplatky na rok 2024, pokud budou hrazeny v hotovosti do pokladny Obecního úřadu, vybírat až od 1. února 2024 !!!

Při převodu poplatků z účtu na účet obce je možné poplatky uhradit i během měsíce ledna.

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, musí být uhrazen do konce měsíce března 2024.  Poplatek za odpad je 1200,- Kč na osobu trvale hlášenou v obci a 1200,- Kč za nemovitost, která není trvale obydlena.  Poplatek ze psů musí být uhrazen do 28. února 2024. Poplatek ze psů zůstává na stejné výši 50 Kč za psa na rok, za každého dalšího psa 100 Kč.

Dovolujeme si vás POPROSIT, POKUD je to možné,

upřednostnit možnost platby poplatků převodem z VAŠEHO účtu na účet OBCE!!
Číslo účtu obce:                   3628151
kód banky:                 0100
Variabilní symbol: odpad: 1345 a číslo popisné domu
Variabilní symbol: pes: 1341 a číslo popisné domu
(VZOR variabilního symbolu: odpad číslo popisné 115: 1345115) V případě, že uhradíte poplatek za odpad převodem nebo složenkou vyzvedněte si po té na Obecním úřadě známku na popelnici.  Na popelnici musí být vylepena pouze známka pro daný rok, všechny starší známky je třeba z popelnice
odstranit !!!
Od 1.4.2024 nebudou popelnice bez platné známky vyváženy
.

 

You may also like...