PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Pálení čarodějnic - 30.4.2017

V neděli 30. dubna se uskutečnilo pálení čarodějnic na hřišti za sokolovnou. Počasí nám přálo akorát vítr troch zlobil a tak nám kanadské svíce na opékání buřtů poměrně rychle odhořely, ale nic z toho neovlivnilo poměrně slušnou účast. Vedle vatry na pálení čarodějnice, byly připraveny malé ohně zvané kanadské dřevěné svíce na opékání buřtů, jak bylo již zmíněno. Buřty dodal Obecní úřad. Opékali se buřtíky a všude řádili čarodějnice a čarodějové. Tentokrát se sešlo opravdu velké množství malých čarodějnic a čarodějů.

Celou akci připravil Obecní úřad a na akci se nejvíce podíleli: Václav Macháček, který obstaral palivo a Miloš a Jaroslav Husarovi spolu se starostou, kteří připravili hranici včetně čarodějnice. Miloš Husar si vzal na starost stánek s buřty a starosta s Jardou Husarem zažehli, sice s mírnými problémy, díky větru, hranici s čarodějnicí.

You may also like...

Napsat komentář