OPRAVA KOMUNIKACE, CHODNÍK… NOVÉ FOTOGRAFIE !

O p r a v a k o m u n i k a c í, n o v é c h o d n í k y - 5. 10. 2005

Jen málokdo si asi nevšiml právě probíhajících oprav na komunikacích v obci: nového chodníku u sokolovny, instalace obrubníků U Jánů a hlavně přípravy nového povrchu v ulici od obecního úřadu k sokolské. Přináší to s sebou dočasná omezení, ale nakonec budeme mít další úsek kvalitní komunikace. Přečte si podrobnosti. Práce mezitím pokročily, takže fotogalerie, na toto téma se rozrostla o nové fotky.

Chodník před sokolovnou

Před parkem u sokolovny v Sokolské ulici byl instalován chodník v těchto chvílích se štěrkovým povrchem. Pro chodník se obec urychleně rozhodla , protože v těchto místech parkovaly vozidla návštěvníků pohostinství a začalo docházet k propadání okraje silnice. V tomto okraji jsou umístěny elektro kabely a mohlo by dojít k jejich porušení. Chodník zatím nebude zadlážděn, protože se stále čeká na pokládku telefonního kabelu v této ulici.

Obrubníky u Svatých Jánů

Před domem čp. 58 u Svatých Jánů před zastávkami autobusů byly instalovány silniční obrubníky. Důvodem bylo propadání krajnice vozovky v místech kde vedou přípojky do domu, kde hrozilo jejich porušení. Propadání způsobovala voda, která se do těchto míst stahovala z celé křižovatky. Instalací obrubníků je povrchová voda svedena do silničního příkopu za zastávkou.

Rekonstrukce komunikace

V místech od Obecního úřadu ke křižovatce do sokolské ulice probíhá rekonstrukce místní komunikace. V těchto chvílích byly odtěženy dlažební kostky a jejich podloží. Po srovnání podkladu zde bude položen podkladní beton, zrání betonu bude trvat 10 dní a po této době bude komunikace zadlážděna zámkovou dlažbou. S uzavřením komunikace se počítá na dobu 21 dní. 15. 11. byly doplněny další fotografie.

5. 10. 2005 Josef Krupička, Foto: Jan Prokop 15. 11. byly doplněny další fotografie.

You may also like...

Napsat komentář