Vodárna

údržba okolí vodárny

Provedena údržba okolí vodárny. Vyčištěním vodoteče podél vodárny, do které vtéká přepadní voda z vodárny. Oprava oplocení ve svahovitém terénu za vodárnou.