Svoz nebezpečného odpadu a železa

               Svoz nebezpečného odpadu

proběhne v naší obci dne 16.11.2019

Vozidlo odvážející nebezpečný odpad bude stát od 13,40 do 14,00 hod.

Před bytovkami u obchodu

Do nebezpečného odpadu patří:

 • Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)
 • Obaly obsahující zbytky NO
 • Pneumatiky (pouze osobní, bez disků)
 • Baterie a akumulátory (olověné)
 • Kyseliny
 • Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť
 • Vyřazené zařízení obsahující chorfluoruhlovodíky (lednice)
 • Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Nepoužitelná léčiva
 • Monočlánky
 • Vyřazené TV, monitory, počítače
 • Tentokrát bude možné odevzdat menší zbytky eternitu a lepenky !!!

Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli hromaděn na sběrném místě.
Pokud se tak nestane, posádka nemá povinnost nahromaděný odpad
převzít.

Kontejnery na svoz železa budou přistaveny u hasičárny a bývalé staré váhy.

 

You may also like...

Napište svůj dotaz

avatar
  Subscribe  
Upozornit na