SEPARACE PLASTŮ

SEPARACE PLASTŮ

S blížícím se letním obdobím, prázdninami a dovo- lenými, očekáváme opět velký nárůst spotřeby plastových láhví od nápojů. Tyto láhve v naší obci v rámci třídění odpadu odkládáme do separačních nádob, které jsou umístěny na dvou místech v obci. Místní firma NYKOS a.s. sídlící v naší obci se rozhodla nabídnout našim občanům další možnost separace plastů a to nejen formou donáškovou to znamená do separačních nádob , ale i separaci domácí do plastových pytlů, které by občané od firmy obdrželi vždy při svozu plastů, které by se uskutečňovaly každý poslední pátek v měsíci. Občané budou moci využívat obě dvě formy separace. V den svozu by občané pytel odložili před svou nemovitost a do schránky by jim byl vsunut nový pytel.

Firma NYKOS chce tímto vyzkoušet, který systém více lidem vyhovuje zároveň zabránit přeplňování separačních nádob v letním období.

1) Zahájení domácí separace 1.7.2005 ( pytle budou rozány při svozu komunálního odpadu před tímto datem)

2) První svoz se uskuteční v pátek 29. července 2005

3) Pytle budou barevně odlišné od pytlů na komunální odpad, které jsou modré

4) Pokud by vám nestačil jeden pytel na měsíc můžete si na Obecním úřadě vyzvednout další

You may also like...

Napište svůj dotaz

avatar
  Subscribe  
Upozornit na