REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU

Od 30.5.2011 do 10.6.2011 probíhala částečná rekonstrukce obecního úřadu v naší obci. Obec na tuto rekonstrukci získala dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu. Dotace byla zprostředkována přes Místní akční skupinu Podlipansko. Tento projekt „Rekonstrukce obecního úřadu v obci Ždánice“ byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Projekt je zaměřen na zkvalitnění občanské vybavenosti a spolkové činnosti, cílem byla rekonstrukce obecního úřadu, konkrétně výměna nevyhovujícího topení a oken - bude tak zamezeno vnikaní vlhkosti do místností, dosáhne se úspory energie za vytápění, zvýší se možnost kvalitního větrání místností (dosavadní stav oken byl nevyhovující – některá nelze otevřít). Projekt byl zahájen výměnou stávajícího systému vytápění za nový – teplovodní elektro kotel s nízkoobjemovými radiátory. Další fáze projektu byla výměna stávajících oken za nová – plastová, v původní velikosti a tvaru. Po výměně topení a oken následovaly nezbytné zednické práce, které obsahovaly práce na opravě špalet, opravu zasažených omítek v blízkosti oken a následné vymalování zasaženého prostoru opravami. Celková oprava vyšla na částku 444.363,- Kč včetně DPH.

You may also like...

Napište svůj dotaz

avatar
  Subscribe  
Upozornit na