Poplatky v roce 2023

Z časových důvodů během měsíce ledna 2023, kdy proběhnou dvoukolové prezidentské volby a do konce měsíce musí být provedeny inventury majetku a účetní uzávěrky, budou se poplatky na rok 2023, pokud budou hrazeny v hotovosti do pokladny Obecního úřadu, vybírat až od 1. února 2023!!!

Při převodu poplatků z účtu na účet obce je možné poplatky uhradit i během měsíce ledna.

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, musí být uhrazen do konce měsíce března 2023. Poplatek je možno uhradit i ve dvou stejných splátkách. V takovémto případě bude známka na popelnici vydána až při druhé splátce. Poplatek za odpad je 1200,- Kč na osobu trvale hlášenou v obci a 1200,- Kč za nemovitost, která není trvale obydlena.  Poplatek ze psů musí být uhrazen do 28. února 2023. Poplatek ze psů zůstává na stejné výši 50 Kč za psa na rok, za každého dalšího psa 100 Kč.

Dovolujeme si vás POPROSIT, POKUD je to možné,

upřednostit Možnost plaTBY poplatků převodem z VAŠEHO účtu na účet OBCE!!

Číslo účtu obce:                   3628151
kód banky:                 0100
Variabilní symbol: odpad: 1345 a číslo popisné domu
Variabilní symbol: pes: 1341 a číslo popisné domu
(VZOR variabilního symbolu: odpad číslo popisné 115: 1345115) V případě, že uhradíte poplatek za odpad převodem nebo složenkou vyzvedněte si po té na Obecním úřadě známku na popelnici. Na popelnici musí být vylepena pouze známka pro daný rok, všechny starší známky je třeba z popelnice
odstranit !!!
Od 1.4.2023 nebudou popelnice bez známky vyváženy
.

You may also like...