Poplatky v roce 2021

Poplatky v roce 2021

Poplatky na rok 2021 se budou vybírat od 4.ledna 2021!!!!!

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, pokud je placen jednorázově, musí být uhrazen do konce měsíce ledna. Pokud je hrazen ve dvou stejných splátkách, pak první splátka musí být uhrazena do 31. ledna 2021 a doplatek do 31. března 2021. Poplatek za odpad je 800,- Kč na osobu žijící v obci a to i přechodně. Nabízíme i možnost splátek v průběhu všech třech měsíců.

Poplatek ze psů musí být uhrazen do 28. února 2021.

Poplatek ze psů zůstává na stejné výši 50 Kč za psa na rok, za každého dalšího psa 100 Kč.

Dovolujeme si vás POPROSIT, POKUD je to možné upřednostit Možnost zaplacení poplatků převodem z účtu na náš účet!!
Obec nabízí i možnost zaplacení poplatků za likvidaci odpadu a poplatek za psa převodem ze svého účtu na účet obce.
Číslo účtu obce: 3628151 kód banky: 0100 Variabilní symbol: odpad: 1337a číslo popisné domu
pes: 1341a číslo popisné domu
(VZOR variabilního symbolu: odpad číslo popisné 115: 1337115)
V případě, že uhradíte poplatek za odpad převodem nebo složenkou vyzvedněte si po té na Obecním úřadě známku na popelnici. Na popelnici musí být pouze známka pro daný rok, všechny starší známky je třeba z popelnice odstranit!!!
Od 1.3.2021 nebudou popelnice bez známky vyváženy
.

You may also like...